Podporujeme

Dárcovský program společnosti Caratine s.r.o.


Naše společnost Caratine s.r.o. má provozovnu v Kralupech nad Vltavou, kde se nachází i dětský domov, který jsme se rozhodli s celým našim pracovním kolektivem humanitárně podporovat.

Tato sponzorská myšlenka se v našem kolektivu rodila již delší dobu a nakonec došlo k její realizaci.

Rozhodli jsme se pomáhat dětem, které se ne vlastní vinou ocitly mimo svůj domov a bez rodiny.

Chceme Tímto jistě správným směrem pomoci k vytvoření lepších podmínek pro jejich život a přispívat na materiální péči, která je při dnešním odpovídajícím omezeném finančním zdroji stále složitější.

Předání daru Dětskému domovu, Kralupy nad Vltavou